Aydınlatma Metni

BETA SPOR

SPORCU, ANTRENÖR VE DİĞER SPOR ELEMANLARI AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında BETA Spor Kulübü (bundan sonra “KULÜP” olarak adlandırılacaktır.) KVKK’ya uyumluluğunun sağlanmasını ve KULÜP tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak ilkelerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte; kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte; mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere devredilmekte ve yurtdışına aktarılmakta, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

KULÜP olarak, kişisel verilerinizin KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile KULÜP olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. SPORCU, ANTRENÖR VE DİĞER SPOR ELEMANLARI’NA İlişkin İşlemekte Olduğumuz Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

KULÜP; sporcu, antrenör ve diğer spor elemanlarına ait, kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerinizi, aile durumuna ilişkin bilgiler, nüfus kağıtlarının fotokopileri, sağlık raporlarınızı, medeni hal, ülke gibi demografik verilerinizin yanı sıra, Federasyona ilişkin çalışma tarihçeniz, eğitim durumunuz, katıldığınız seminer ve kurum içi eğitimlere ilişkin veriler ile, kanuni yükümlülüklerimiz olan vergileme ve genel sigorta işlemleri için gerekli her tür bilgiyi hukuka uygun olarak saklamakta ve işlemektedir.

Kişisel Veriler:

 • Kimlik Bilgisi: Adı ve Soyadı, Ana- Baba Adı, Cinsiyeti, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Fotoğraf, HES Kodu, İl/İlçe, İmza, Kan Grubu(TC Kimlik Fotokopisi vasıtasıyla elde edilen), Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Aile No, Nüfus Cüzdanı Cilt No, Nüfus Cüzdanı Seri No, Nüfus Cüzdanı Sıra No , Nüfusa kayıtlı Old. İl/İlçe/Mahalle/Köy, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Pasaport Aldığı Tarih, Pasaport Bilgileri, Pasaport Geçerlilik Tarihi, Pasaport No, Pasaport Seri No, Pasaportun Verildiği Yer, T.C. Kimlik No, TC Kimlik Aile Sıra No, TC Kimlik Hane No, Tc Kimlik Veriliş Nedeni/Tarihi, Uyruğu, Vatandaşlık No, Yabancı Kimlik No, Yabancı Uyruk No
 • İletişim Bilgisi: Cep telefon numarası, adresi, e-posta adresi, asıl memleketindeki adresi, ev posta kodu, ikamet adresi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, iş telefonu, tebligat adresi, Türkiye’deki ikamet adresi
 • Özlük Bilgisi: Aldığı Cezalar, Aldığı Ödüller, Maaş Miktarı, Meslek, Milli Olup Olmadığı, Oyuncu Numarası, Özgeçmiş(Spor), Pozisyon(Mevkii),
 • Finans: Banka Hesap Bilgileri, Maaş Bilgisi
 • Mesleki Deneyim: Unvan, öğrenim belgeleri, Kulüp Başarıları, Kulüp Bilgisi, Lisans Bilgileri, Lisans No, Mesleği, Milli Takım Başarıları, Yabancı Dil
 • Görsel İşitsel Kayıtlar: Maç ve Sporcu Videoları, Fotoğrafları
 • Hobi: Hobi
 • İşlem Güvenliği: Kullanıcı Bilgileri
 • Sosyal Medya Hesabı: Sosyal Medya Hesapları

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

 • Kılık Kıyafet: Ayak Numarası, Kılık Kıyafet Beden Ölçüsü
 • Sağlık Bilgisi: Sağlık Raporu,BMI (Vücut Kitle Endeksi), Boy, Covid-19 Test Sonucu, Devam Eden Önemli Hastalıklar, Engel Durumu, Fiziksel ve Somatik Şikayetler, Geçirilmiş Ameliyat Bilgisi, Geçirilmiş Sakatlık Bilgisi, Geçmiş Hastalık Bilgisi, Kilo, MR Sonucu, Röntgen Sonucu, kan grubu, Sağlık Durumu, Sakatlık Bilgisi, Sürekli Hastalık Bilgisi, Sürekli Olarak Kullanılan İlaç Bilgisi,
 • Performans Ölçüm: Antropometrik Ölçümler, Baskın Tarafı (Sağ-Sol), Blok Yüksekliği, Cooper, Dikey Sıçrama, Durarak Uzun Atlama, Esneklik, Güç Testleri, Hareket Analizi, Hız Çevik, Koşu, Kuvvet Analizi, Oturarak Top Atma, Öne Çift Sıçrama, Reaksiyon, Smaç Yüksekliği, Spike, Squat, Sürat ve Çabukluk, Tek Ayak Sıçrama, Tek Kol Yüksekliği, Performans İstatistik

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sporcu, antrenör ve diğer spor elemanlarının verileri KULÜP tarafından uygulanan faaliyetlerin ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kapsamda işlenecektir:

Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet  ve Düzensizliğin Önlenmesine  Dair  Kanun, Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü, Türkiye Voleybol Federasyonu Talimatları, Lig Statüleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, Milli Olimpiyatlar Komitesi Başkanlığı Direktifleri ve diğer mevzuat kapsamında tüzel kişi sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü lisanslama, tescil, vize, kamp, yarışma vs. federasyon yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde ve kayıtlamada kullanılma; sporcu; yarışma ve faaliyet alanı, veli, vasi, temsilci, spor elemanı, üye, kurul üyesi vs. Federasyon ile ilgili kişilerin bilgilerini tespit için kimlik, adres, fotoğraf, görüntü, ses ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; Federasyon ve/veya Federasyon takviminde bulunan yurtiçi ve yurtdışı müsabaka, seminer, kurs, eğitim gibi her türlü faaliyetlerde, Federasyon denetiminde tabi veya idaresindeki her türlü lisans, kategori, kademe sınav ve testlerinde ses ve görsel kayıt almak, bunları Federasyon yayın mecralarında yayınlamak, değerlendirmede kullanmak, disiplin ve faaliyet devamlılığı süreçlerinde değerlendirmek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; Voleybol sporu faaliyetleri ile ilgili her türlü duyuru ve tebliği yapmak, faaliyetlere davet etmek, Federasyon mobil ve/veya web yayın ve uygulamalarının tarafınızca kullanılmasını sağlamak, bu uygulamaları yönetmek, veri kaybını önlemek için kopyalama ve yedekleme yapmak, Federasyon görev ve yetkisi alanındaki konuları gerçekleştirme, yurtiçi ve yurtdışı faaliyet düzenini sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirleri alma, bilimsel ve akademik çalışmalarda şartlarına göre kullanımının sağlamaktır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu 3289 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere federasyonun üyesi olduğu uluslararası üst birlikler; Spor otoritesi olan veri talep edebilecek kamu tüzel kişileri ve özel statülü tüzel kişilikler ( Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu); Federasyon Başkanı, federasyon faaliyeti ve konu ile sınırlı olmak kaydı ile Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ve alt kurullar, federasyon yasal temsilcileri, ilini ilgilendirmesi kaydı ile federasyon il temsilcileri; Federasyon faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum ve kuruluşlar, sponsorlarımız ve diğer 3. kişilerdir.

Verilerinizin paylaşılacağı başlıca yabancı kurum ve kuruluşlar; CEV,FIVB, BVA, FIVB VIS Sistemi, CEV Veri Platformu, Organizasyon Ülkeleri, Dataproject Genius Sports Firması ile Yapılan Sözleşme Gereği İtalya Sunucularında Barındırma ve Web Sitesinde Yayınlanma.

Bu kapsamda KULÜP:

 • Konferans, yarışma, müsabaka, fuar, gezi vb. etkinliklere katılımın gerçekleştirilebilmesi için etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlarla kimlik, istatistik verisi paylaşımı,
 • KULÜP ve federasyonun öncülük ettiği etkinliklere ulaşımın sağlanması amacıyla federasyonun anlaşmalı servis firmalarıyla lokasyon, kimlik ve iletişim, HES Kodu bilgisi paylaşımı,
 • KULÜP bünyesinde ve dışarıda gerçekleştirilen etkinliklerde sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde ve diğer internet ortamlarında yer vermek suretiyle görsel kayıtların, İstatistik, Boy ve Kilo gibi bazı verilerin paylaşımı,
 • Kişi sağlığının gözetilmesi amacıyla federasyon ve bağlı kuruluşlar yemekhanesi ve okulda görevli veya dışarıdan görevlendirilecek gıda mühendisi personel ile sağlık verisi paylaşımı,
 • Özel sağlık sigortası, çalışanların servis taşımacılığı süreçlerinin başlatılması ve işletilmesi amacıyla anlaşmalı kurumlara ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına veri paylaşımı,
 • Bordro ve ödeme kapsamında ilgili kuruluşlar, iş ortakları, hizmet alınan kişi veya 3. Kişiler, ile gerekli verilerin paylaşımı,

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KULÜPile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KULÜPbirimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz; Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet  ve Düzensizliğin Önlenmesine  Dair  Kanun, Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü, Türkiye Voleybol Federasyonu Talimatları, Lig Statüleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, Milli Olimpiyatlar Komitesi Başkanlığı Direktifleri ve diğer mevzuat kapsamında toplanıp işlenmekte, depolanmakta ve yurtiçi/yurdışına gerekli görüldüğü ve mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılmaktadır.

Ayrıca, Federasyon merkezi, İl Temsilcilikleri, İrtibat Büroları, Komisyon, Komite ve Kurul toplantı mahalleri ile Federasyon faaliyet mahalleri, Federasyon stand ve resepsiyonları, internet sitesi, e-posta, faks, mobil site ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belge kişisel veriyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda toplanabilmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen haklar kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkında bilgi edinebilir,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.

6. Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri

KULÜP, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir KULÜP, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre KULÜBÜN Tuna Mah. Kemalpaşa Cad. Avlar Pasajı No:90 D:403 Karşıyaka/İZMİR adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, KULÜB’ÜN cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükârda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Ayrıca KULÜB’ÜN www.betaspor.com web adresinden İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’nu doldurup formda belirtilen direktiflere uyarak bize ulaşabilirsiniz.